Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Nasze „Zasady życia”

nets

Tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, aby się stali na wzór obrazu Jego Syna. (Rz 8, 29)

Jeśli bowiem wszyscy chrześcijanie muszą naśladować Pana naszego Jezusa Chrystusa, to o ileż więcej muszą naśladować Go ci, którzy w jakikolwiek sposób współpracują, aby kontynuować Jego posłannictwo. (św. Wincenty Pallotti)

Jezus Chrystus Apostoł Ojca Przedwiecznego w czasie swej publicznej działalności powoływał ludzi, by Go w szczególny sposób naśladowali. My również mocą Jego ducha udałyśmy się w drogę, jak wielu innych mężczyzn i kobiet, by głosić Dobrą Nowinę i dawać świadectwo o Zmartwychwstaniu.

 

apostles call

Sposób życia według Rad Ewangelicznych jest szczególną formą naszej przynależności do grona uczniów Jezusa. Powołanie do życia w naśladowaniu Go jest wolnym i niepojętym darem Boga, który przyjmujemy świadomie i chętnie. (ZŻ, 26-27)

Categories