Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Maryjo, Nadziejo nasza, Opiekunko nasza

mb cz bursztynowa

Najmilsza Maryjo Dziewico, Matko Miłosierdzia, Królowo Aniołów i Świętych, Nadziejo nasza, Opiekunko nasza, zwróć oczy Twe litościwe na naszą wspólnotę, która od początku istnienia do Ciebie należy. Dopomóż nam, udoskonalaj nas, zachowaj nas. Niech zawsze króluje w niej ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, duch modlitwy, miłości, wyrzeczenia i ofiary. Zachowaj ją od wszelkiego zła, a w sposób szczególny od wszelkiej bezczynności. O Pośredniczko nasza, Ucieczko nasza, jedyna Nadziejo nasza. Wyproś nam to wszystko u Twego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności z Ojcem i Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Amen

Pallotyńskie modlitwy wspólnotowe

Categories