Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Modlitwa przed XX Kapitułą Generalną

Logo KG2016

Boże Ojcze, Ty w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu powołałeś nas, abyśmy naśladowały Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.On przyszedł szerzyć ogień miłości na całej ziemi i pragnął, aby ten ogień zapłonął w każdym ludzkim sercu, by każdy mógł poznać Twoją nieskończoną miłość. To pragnienie przepełniało Jego naukę i czyny, a najpełniej wyraziło się w Tajemnicy Krzyża. Ono ożywiało również naszego Świętego Założyciela, który z niestrudzoną gorliwością naśladował Jezusa i chciał upodobnić się do Niego we wszystkim. My, duchowe córki św. Wincentego Pallottiego, prosimy, byś przemienił nasze serca, ożywił je Twoim Duchem i napełnił tym samym pragnieniem.

Zjednocz nas w miłości i odnów naszą apostolską gorliwość, byśmy wiernie i twórczo realizowały pallotyński charyzmat. Daj nam światło Twojego Ducha do poznania Twojej woli wobec nas samych i wobec wyzwań współczesności oraz odwagę i siłę do jej wypełniania.

Otwórz nasze serca na potrzeby naszych braci i sióstr i spraw, byśmy Twoją mocą, z odnowionym zapałem, ofiarnie i radośnie udały się w drogę, by nieść Dobrą Nowinę i dawać świadectwo o zmartwychwstaniu. Amen.

0

Categories