Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

MODLITWA NA XXI KAPITUŁĘ GENERALNĄ 2021

Logo PLBoże, Miłości Nieskończona, żyjemy w świecie spragnionym jedności, pokoju i braterstwa. Solidarne ze zranionym stworzeniem, wołamy do Ciebie w imieniu ludzi wszystkich kontynentów. Ty zawsze wysłuchujesz modlitwy swego ludu i gdy nadeszła pełnia czasu wybrałeś Maryję na Matkę swego Syna.

Ona jest świadkiem ewangelicznego słuchania i ufności. W posłuszeństwie wiary złożyła samą siebie w Twoje ojcowskie dłonie: Niech mi się stanie według Twego słowa. Wiernie podążała za Jezusem i stała się wzorem pielgrzymującego Kościoła: Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie. Duch Święty poprowadził Ją pod krzyż i do Wieczernika, aby Jej obecność i modlitwa jednoczyła Apostołów we wspólnocie uczniów Chrystusa.

 

My również, przygotowując się do XXI Kapituły Generalnej i podążając za pragnieniem naszego Założyciela, gromadzimy się z Maryją i Apostołami w Wieczerniku, oczekując na dar Ducha Świętego. Z otwartymi sercami – w wierze i nadziei – chcemy przyjąć Twoje Słowo i wypełnić Twoją wolę.

Niech wstawiennictwo Maryi Królowej Apostołów i św. Wincentego Pallottiego, pomoże nam być świadkami Twojej nieskończonej miłości i miłosierdzia. Pomóż nam niestrudzenie głosić światu Ewangelię. Uczyń nas gotowymi na przemianę i nawrócenie. Obdarz nas łaską nowego życia, abyśmy chwaliły Cię w duchu i prawdzie.

Boże Ojcze, z wdzięcznością i ufnością stajemy dziś przed Tobą gotowe, by jak Maryja, podjąć plany i zamiary jakie masz wobec nas. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Categories