Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Międzynarodowy program formacyjny mający na celu rozbudzenie ducha misyjnego

20231101 084126    20231101 091126

Jest to historyczny moment dla Sióstr Pallotynek Misjonarek z Delegatury im. św. Jana Pawła II w Kamerunie, aby być gospodarzem międzynarodowego spotkania formacyjnego dla sióstr z naszego Zgromadzenia, które złożyły profesję wieczystą w 2023 roku.  Dziewięć młodych sióstr z Tanzanii, Rwandy, Indii i Kamerunu zgromadziło się w Diecezjalnym Centrum Duchowości Jana XXIII w Jaunde na dwutygodniowym programie formacyjnym pod hasłem „Idźcie na cały świat i głoście wszystkim Dobrą Nowinę” (Mk 16, 15).

IMG 20231031 WA0015Program ten jest organizowany przez Zarząd Generalny, dlatego s. Josephina D’Souza, przełożona generalna i s. Marie Claire Mukeshimana, radna generalna i koordynatorka formacji, są obecne, aby animować grupę. Program rozpoczął się 31 października i zakończy się 19 listopada 2023 r.
IMG 20231031 WA0022

Rozpoczęła go Eucharystia, której przewodniczył ks. Patrice Mekana, radny prowincjalny Księży i Braci Pallotynów w Kamerunie. W swoim przemówieniu inauguracyjnym Przełożona Generalna wyraziła radość z tego ważnego spotkania i wspomniała nasze pierwsze siostry pionierki, które przybyły jako misjonarki z Niemiec. Do dzisiaj mieszkańcy Kamerunu pamiętają o nich i nazywają je matkami wiary. Siostra generalna zwróciła również uwagę sióstr na naszą tożsamość misjonarek i na zaproszenie papieża Franciszka do opuszczenia stref komfortu i udania się na peryferie, aby nieść radość Ewangelii.

IMG 20231031 WA0050

Różnorodna tematyka i dynamika, a także odwiedzenie poszczególnych ośrodków misyjnych naszych sióstr pionierek pozwoli uczestniczkom ożywić i rozpalić ducha misyjnego w ich życiu zakonnym. Wyjątkowym doświadczeniem dla sióstr będzie także udział w srebrnym jubileuszu ponownego założenia misji w Kamerunie przez polskie siostry misjonarki z naszego Zgromadzenia oraz uczestnictwo w profesji wieczystej jednej z kameruńskich sióstr.

Jesteśmy przekonane, że dni spędzone na wspólnym dzieleniu się, radości i pracy w wielokulturowej grupie wzmocnią ducha jedności w różnorodności w życiu każdej siostry.

Zdjęcia: S. Malgorzata Lech SAC

Categories