Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE FORMACYJNE

Każde powołanie jest cennym darem Boga – z tej świadomości rodzi się wielka radość i odpowiedzialność. Na zaproszenie Zarządu Generalnego, wyrażonego przez s. Josephinę D’Souza, wikarię generalną, w dniach 13-14 października drogą on-line, przez program ZOOM, odbyło się międzynarodowe spotkanie na temat formacji. Wzięły w nim udział: s. Izabela Świerad, przełożona generalna wraz z siostrami radnymi, siostry odpowiedzialne za formację na wszystkich etapach, członkinie Międzynarodowej Komisji Formacyjnej oraz przełożone prowincjalne/ regionalne z Belize, Tanzanii, Rwandy i Niemiec.

PHOTO 2020 10 15 15 55 41 3

 

Przygotowując się do spotkania siostry już dużo wcześniej pracowały na kwestionariuszem wprowadzającym w tematykę spotkania. Dzięki temu dyskusje koncentrowały się na konkretnych sugestiach, propozycjach i planach. W drugim dniu obrad gościłyśmy również s. Ivete Garlet CSAC, przełożoną generalną, która z pallotyńskim entuzjazmem wskazała na priorytety i wyzwania współczesnej formacji.

PHOTO 2020 10 15 16 11 49

Podczas spotkania Siostry zauważyły, że w szybko zmieniającym się świecie nie może zabraknąć stałego procesu komunikacji w procesie formacji, która z szacunkiem uwzględnia osobistą historię życia powołanych. Ważne jest, by po etapach formacji wstępnej siostra była gotowa na dojrzałe i wolne TAK wobec życia konsekrowanego i wobec Zgromadzenia. Formacja to proces trwający całe życie. Jako taka wymaga odpowiedniego przygotowania przełożonych i formatorów.

PHOTO 2020 10 15 16 11 32 2

Specyfika naszej formacji powinna również uwzględniać wymiar międzynarodowy i interkulturowy. Ostatnia Kapituła Generalna m.in. w tym kluczu podjęła decyzję o utworzeniu międzynarodowego nowicjatu w Tanzanii, który przygotowuję młode dziewczęta z różnych krajów do życia pallotyńskim powołaniem. 8 grudnia 2019 r. pierwsza grupa nowicjuszek złożyła pierwszą profesję. W tym roku będzie to już drugi kurs, który odbył całą, dwuletnią formację w międzynarodowej wspólnocie.

PHOTO 2020 10 15 15 55 41 2

Kolejna sesja poświęcona była wyzwaniom związanym z tożsamością osoby konsekrowanej oraz tożsamości pallotynki misjonarki. Dyskutowałyśmy o konieczności pogłębionej wiedzy na temat życia, dzieła i charyzmatu św. W. Pallottiego oraz o możliwościach studiów teologicznych. Ze względu na apostolską specyfikę naszego Zgromadzenia siostry poruszyły również temat korzystania i obecności w świecie nowych technologii i jej znaczenia w formacji. Dokonano również ewaluacji Międzynarodowego Podręcznika Formacji. Dwudniowe spotkanie po raz kolejny odsłoniło prawdę, że formacja ze swej natury nie jest czymś statycznym. Wymaga uważnej obserwacji świata, historii i człowieka.

PHOTO 2020 10 15 15 55 41

W imieniu wszystkich uczestniczek, słowa wdzięczności kieruję do s. Izabeli Świerad, przełożonej generalnej, za cenne inspiracje i wskazówki, s. Josephinie D’Souza za prowadzenie spotkania oraz s. Małgorzacie Wyrodek i s. Marii Landsberger za tłumaczenie.

Czego oczekuje się dziś od formatorów? Przede wszystkim, aby – na wzór św. W. Pallottiego – byli ludźmi radości, w których płonie ogień wiary, miłości i miłosierdzia. W modlitwie wdzięczności polecajmy naszych formatorów wstawiennictwu Maryi Królowej Apostołów, prosząc o dar Bożego błogosławieństwa i światło Ducha Świętego. Zjednoczone jednym powołaniem z ewangeliczną ufnością idźmy śladami św. W. Pallottiego w przyszłość: AIDG!

Sr. Astrid Meinert SAC przełożona prowincjalna/ Niemcy

Categories