Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

List Przewodniczącej GRK ZAK z okazji beatyfikacji Elżbiety Sanny

Umiłowani bracia i siostry w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego,

Pozwalam sobie zwrócić się do wszystkich i do każdego z was, duchowych synów i córek św. Wincentego Pallottiego, wezwanych przez łaskę Pana do ożywiania wiary i rozpalania miłości we współczesnym świecie oraz do jednoczenia wszystkich w Chrystusie w służbie Kościoła i dla dobra każdego człowieka.

 

Jako jedno ciało, uskrzydlone miłością Chrystusa, która jest najistotniejszym fundamentem Rodziny Pallotyńskiej (por. OOCC III, 137-138), 17 września 2016 r. otrzymamy kolejny prezent od Pana: pierwsza beatyfikacja świeckiej członkini Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, naszej najdroższej siostry Elżbiety Sanny.

W duchu dziękczynienia Bogu za ten dar, z wdzięcznością wobec naszego ojca Założyciela św. Wincentego Pallottiego i wobec Czcigodnej służebnicy Bożej Elżbiety, Generalna Rada Koordynacyjna ZAK pragnie zaprosić wszystkie wspólnoty, domy, grupy, członków indywidualnych, współpracowników, przyjaciół i sympatyków Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego do wspólnego odmawiania Nowenny przygotowującej do tejże beatyfikacji, w sposób szczególny w dniach od 8 do 16 września 2016 r. Czyniąc to, prośmy o potrzebne łaski dla papieża Franciszka, dla Kościoła i świata całego oraz dla naszej Pallotyńskiej Rodziny charyzmatycznej.

Prośmy też naszą siostrę Elżbietę, by odmawiała tę Nowennę razem z nami, i abyśmy tak jak ona potrafili powiedzieć: „Cała jestem z Boga, cała jestem Jezusowa. Nie mogę dłużej żyć oddalona od Boga. Jezus jest moim sercem, a ja jestem Jezusowa”!

Maryjo, Orędowniczko i Ucieczko grzeszników, Królowo Świętych i Matko Miłosierdzia (por. OOCC XIII, 187), módl się za nami!

Donatella Acerbi

Przewodnicząca GRK ZAK

Categories