Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Rz 8, 35

Ikona foto MDoerig

Ikona Chrystusa, Pallotti-Huus, Niederuzwil, Schweiz – Foto: S. Maria Dörig

Jakiś czas temu zadano młodym ludziom w Szwajcarii następujące pytanie:

“Co myślisz o Jezusie Chrystusie?”

Jedna odpowiedź zrobiła na mnie głębokie wrażenie:

“Co myślę o Chrystusie? On jest tym , który mnie trzyma!”

 

Apostoł Paweł mówi:

„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? [Nic] nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. Rz 8, 35.39

Kiedy dajemy pierwszeństwo Chrystusowi we wszystkim, wtedy jesteśmy połączeni z wieloma ludźmi:

Wincenty Pallotti na prośbę o regułę dla jego fundacji odpowiada:

“Waszą regułą jest Ewangelia Jezusa Chrystusa!”

W „Zasadach życia”, konstytucji sióstr pallotynek, Chrystus jest przedstawiony jako jednoczące centrum:

„Chrystus jest Centrum naszego życia. To On nadaje całemu naszemu istnieniu sens i znaczenie”. (ZŻ 69)

Ignacy Loyola mówi:

“Chrystus, którego szukam,

to moc jego zmartwychwstania i wspólnota z jego cierpieniem”.

Natomiast Richard Rohr OSF, współczesny mistyk, pyta:

“Bóg, Jezus Chrystus, mieszka we mnie. Czy ja naprawdę wiem o tym?”

S. Maria Dörig, pallotynka, Szwajcaria

Categories