Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kronika ZC: czwartek, 11 sierpnia 2011

Czwartek, 11 sierpnia 2011

Kulminacją ostatniego dnia Zebrania Centralnego, przy okazji także imienin s. J.X.Clary, była Eucharystia z biskupem Limburga, Franz-Peterem Tebartz-van Elstem. W tym dniu przypadała rocznica poświęcenia katedry. W tym szczególnym dla Limburga dniu miałyśmy zaszczyt gościć Biskupa, gdyż uroczystości w katedrze odbędą się tylko w niedzielę. Celebrans uświadomił nam w swoim kazaniu, że z Marienborn roztacza się najlepszy widok na katedrę, i że jesteśmy powołane do modlitwy za tych, którzy w symbolicznych słowach pędzą pobliską autostradą, podziwiając przez moment piękną katedrę, ale nie znajdują czasu, aby zatrzymać się na chwilę modlitwy.

img 3450

Podobnie jak katedra, która jest zbudowany na skale nad rzeką Lahn, my również powinniśmy zapuścić korzeni naszego życia w Chrystusie. Siedem wież katedr skierowanych jest w stronę nieba – podobnie my, osoby zakonne, znając „drogę w górę”, jesteśmy powołane, by być siostrami pomagającymi innym. Muzyka organowa w wykonaniu pana Wilhelma Griessa, nauczyciela śpiewu w chórze chłopięcym limburskiej katedry, i wspaniały śpiew jego żony i córki wzruszyły wszystkich obecnych, czyniąc ostatnią Eucharystię Zebrania Centralnego niezapomnianym przeżyciem. Cieszyłyśmy się, mając ks. Biskupa pośród nas podczas śniadania.

img 3785

 

Podczas południowych modlitw ze wspólnotą Marienborn – jako końowy akcent Zebrania Centralnego – miała miejsce ceremonia apostolskiego posłania. Po hymnie do Ducha Świętego s. Josephine D’Souza poprowadziła medytację na kanwie przypowieści o siewcy (Mt 13). Przełożona Generalna s. Izabela Świerad skierowała do wszystkich sióstr krótkie, wzruszające przesłanie, mówiąc m.in.: „Jesteście siewcami!”, po czym pobłogosławiła Siostry z Zarządu Generalnego oraz Przełożone Prowincji i Regii, wręczając każdej z nich symboliczny dar – woreczek z nasionami i obrazek siewcy. Następnie, dawnym obyczajem, nakreśliła krzyżyk na czole s. Magdaleny Klein, przełożonej Marienborn, która reprezentowała wszystkie siostry z tutejszej wspólnoty.

img 3789

Po słowach dziękczynienia i pieśni do Matki Bożej finałowym akcentem kończącym Zebranie Centralne była wspólna kolacja.

img 3354a

Categories