Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

KOMISJA HISTORYCZNA – RZYM 2014

Hist IMG 4941

W dniach 23-30 stycznia 2014 r. odbyło się w Rzymie spotkanie Komisji Historycznej, na którym były obecne siostry : Adelheid Scheloske, Blanka Sławińska, Maria Świątkowska, Lowrencia Krusantony i Phyllis Carpenter. Siostra Generalna, Izabela Świerad serdecznie przywitała siostry, które rozpoczęły prace według następującego programu:

 

1. Przygotowanie do druku dwóch dokumentów : pierwszy o dacie założenia naszego Zgromadzenia, drugi o nazwie Zgromadzenia i jego skrócie SAC.

2. Zapoznanie się z treścią historii Prowincji Indii opracowanej przez s. Lowrencię Krusantony

3. Przygotowanie do druku w j.angielskim, historii Zgromadzenia napisanej przez s. Salesię Wellmann.

Członkinie Komisji czuły się zainspirowane bogactwem dostępnych materiałów historycznych tak bardzo przydatnych przy pogłębiania wiedzy historycznej sióstr w całym Zgromadzenia.

Hist IMG 4956

Hist IMG 4954

Wizyta w siedzibie Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów (Propaganda Fide) w dniu 28 stycznia, umożliwiła członkiniom Komisji zobaczenie części dokumentów zebranych w archiwum Kongregacji oraz zapoznanie się z funkcjonowaniem tej Instytucji. Propaganda Fide była związana z początkiem utworzenia naszego misyjnego Zgromadzenia.

Hist IMG 4971

Hist IMG 4974

Hist IMG 4978

Hist IMG 4987

Categories