Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

KAPITUŁA W PROWINCJI NIEMIECKIEJ

W Domu Prowincjalnym Marienborn w Limburgu dnia 12 kwietnia na pierwszej sesji Kapituły Prowincjalnej zgromadziło się 14 sióstr Delegatek. Przed rozpoczęciem obrad odprawiona została uroczysta Msza św. w kaplicy domowej. Siostra Prowincjalna Helga Weidemann SAC przedstawiła sprawozdanie podsumowujące lata posługi dla Prowincji Niemieckiej, a następnie siostry rozważały i dyskutowały nad obecną sytuację w prowincji oraz podjęły zagadnienia związane z najbliższą przyszłością.

srhelga weidemann

Dzień 13 kwietnia został przewidziany w agendzie Kapituły jako dzień wyboru nowej siostry prowincjalnej. Na Przełożoną Prowincjalną ponownie została wybrana Siostra Helga Weidemann SAC. Siostrze Heldze życzymy wielu łask Bożych i błogosławieństwa w sprawowaniu swojego mandatu prze kolejne trzy lata.

 

Druga sesja Kapituły odbędzie się w dniach od 25-26 kwietnia, podczas której zostanie wybrany nowy Zarząd Prowincjalny. Oficjalne urzędowanie nowego zespołu rozpocznie się 26 kwietnia, po wyborze sióstr radnych.

[Więcej: http://www.pallottinerinnen.info/index.php?id=2015]

Categories