Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

KAPITUŁA PROWINCJI KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW SIÓSTR MISJONAREK PALLOTYNEK, USA

st%20mchapel%20htgn%20005

W dniach 10-14 czerwca 2013 r. w Huntington, Siostry Prowincji Amerykańskiej pw. Królowej Apostołów odbyły Kapitułę Prowincjalną. W czasie jej trwania miałyśmy zaszczyt gościć Siostrę Generalną Izabelę Świerad, która była dla nas wielkim wsparciem i cennym źródłem w podejmowaniu wszelkich spraw związanych z przyszłością naszego życia wspólnotowego i apostolskiego. Wspólnie rozeznawałyśmy, jakie dalsze kroki i decyzje powinniśmy podjąć we współpracy z Zarządem Generalnym.

IMG 2019a

Temat przewodni Kapituły brzmiał: Postępujmy według wiary (2 Kor 5,7). Nasza Siostra Prowincjalna Gail Borgmeyer i Siostra Generalna inspirowały i dodały nam wiele odwagi w wybieraniu życia, aby pójść naprzód w wierze, zawierzając Bogu naszą przyszłość, a także wspierając siebie i miłując nawzajem.

S. Amy Hereford, CSJ, prawnik i kanonista, była jednym z zaproszonych prelegentów i pomogła nam rozpoznać zadania, które należy podjąć z myślą o naszej przyszłości: 1. Instytucje i poszukiwanie odpowiednich współpracowników 2. Administracja i źródła utrzymania 3. Zaangażowanie świeckich w nasze apostolstwo w duchu pallotyńskiego charyzmatu 4. Prowincja/Delegatura/Wspólnota.

Chapter%20and%20Jubilee%20June%202013%20001

Chapter%20and%20Jubilee%20June%202013%20004

Steve Gelineau, Wiceprezes Zespołu Specjalistów i Konsultantów ds. Instytucji, przedstawił i udokumentował fachowo działanie obecnego systemu zdrowotnego w Stanach Zjednoczonych i możliwość funkcjonowania w tym systemie mniejszych jednostek zdrowotnych, takich jak Pallotyńskie Centrum Zdrowia.

StMarys%20Chapel%20Htgn011

Kapituła Prowinjalna była przepełniona wzajemnym dzieleniem się, modlitwą, refleksją i adoracją Najświętszego Sakramentu. Pod koniec każdego dnia s. Izabela spotykała się z Zarządem Prowincjalnym na ewaluacji sesji kapitulnych i planowaniu kolejnego dnia.

img 2030a

Podczas Kapituły świętowałyśmy Jubileusz 60 lat profesji zakonnej s. Bernadity Peterson i 50 lat życia konsekrowanego s. Mary Terence Wall. Uroczysta Eucharystia została odprawiona w szpitalnej kaplicy, a następnie świętowanie uwieńczono wspólną fotografią zgromadzonych sióstr i jubileuszowym obiadem.

chapter%20and%20jubilee%20june%202013%20038

14 czerwca 2013 roku zebrałyśmy się po raz ostatni, aby podziękować i pożegnać s. Izabelę, która wyruszyła do Laurel, Maryland, a stamtąd do Rzymu. Był to moment radości połączony z odrobiną smutku… Po tym jakże istotnym dla nas wydarzeniu ostatnich dni, powróciłyśmy do codziennych zajęć i obowiązków.

S. Francesca Lowis SAC

Categories