Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji 2021

1

XXIV Kapituła Prowincjalna Polskiej Prowincji Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego rozpoczęła się 16 lipca w Warszawie w Centrum Charytatywno- Edukacyjnym Caritas  i zakończy się 25 lipca. Jej temat brzmi: Eucharystia – źródło i szczyt życia konsekrowanego. Siostra Pallotynka – Kobieta Eucharystii.

Prosimy o modlitwę o jej owocność i naszą otwartość na natchnienia Ducha Świętego. Dziekujemy.

Członkinie Kapituły

Categories