Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Kapituła Generalna 2016 – Poniedziałek, 4 lipca

Poniedziałek, 4 lipca

Podczas przedpołudniowe sesji naszym gościem był ks. Tadeusz Wojda SAC z Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Charyzmat, misja, apostolstwo oraz nowa ewangelizacja to zasadnicze zagadnienia tego wystąpienia.

 

Prymat Boga, pierwszeństwo tego, co otrzymane oraz niewidzialnego/duchowego przed widzialnym/aktywnością pozwalają na owocność naszego misyjnego zaangażowania. Przez chrzest i profesję jesteśmy wezwane do głoszenia Chrystusa, którym żyjemy na co dzień. Owocność naszej służby na rzecz ewangelizacji zależy więc od odpowiedzialnego przyjmowania daru Pana Boga.

Sesja popołudniowa to prezentacja s. Izabeli Świerad dotycząca reorganizacji Zgromadzenia. Wzajemne dzielenie się przyniosło wartościowe i cenne inspiracje.

Categories

Contact us