Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Jubileusz 60., 65. i 70. lat profesji, 7 sierpnia 2011 r.

img 3399

Uroczystymi nieszporami 6 sierpnia wieczorem rozpoczął się następny jubileusz. S. Stefanie Kremsler i s. Tabitha Stippler swoją pierwszą profesję złożyły 70 lat temu, a s. Imeldis Herbst – przed 65 laty. Ponadto s. Bonifatis Kress, s. Cäcilia Bleischwitz, s. Irmgard Beck i s. Sophie Schuler obchodziły 60 lat ślubów zakonnych. Przełożona Prowincjalna s. Helga Weidemann podziękowała wszystkim Jubilatkom i przypomniała nam wszystkim, że mamy bardzo szczególne biografie – gdyż naszą biografią jest historia Boga z nami. Szczególnie Jubilatkom Siostra życzyła, żeby zawsze miały gorące serca wypełnione tęsknotą za Jezusem.

img 3396

img 3368

 

Przełożona Generalna s. Izabela Swierad skierowała do Sióstr specjalne błogosławieństwo: „Ojcze Przedwieczny, Boże odwiecznej miłości, dziękujemy za Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa – największego świadka Twojej miłości i prawdziwego Apostoła Twojej misji.

Zjednoczone w Duchu Świętym spotykamy się dzisiaj w Wieczerniku limburskiej kaplicy z Jezusem i Maryją, Apostołami i świętymi i z Wincentym Pallottim – aby podziękować Ci za to małe Zgromadzenie, za przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W Twoje ręce, Ojcze Wszechmogący, oddaję to Misyjne Zgromadzenie i pokornie proszę: błogosław każdej siostrze, każdej wspólnocie, każdej misji, regii, delegaturze i każdej prowincji. Pobłogosław szczególnie naszych chorych i starsze siostry, kieruj naszymi inicjatywami apostolskimi. Daj nam łaskę zaakceptowania cierpienia i radości, starego i nowego, i rozjaśnij naszą przyszłość nadzieją.

Boże Ojcze, ześlij swoje błogosławieństwo i obfitość łaski na tutejszą prowincję: na s. Helgę, którą wybrałeś do przewodzenia jej i troszczenia się o jej członkinie, ześlij swoje błogosławieństwo na jej wspólpracowniczki, na wszystkie przełożone i siostry.

Twoje specjalne błogosławieństwo – błogosławieństwo mocy, miłości i mądrości niech ogarnie życie naszych Jubilatek: s. Stefanie, s. Tabithy, s. Imeldis, s. Bonifazis, s. Cäcilii, s. Irmgardy, s. Sophie. Napełnij ich serca głęboką wiarą, niezachwianą nadzieją i czystą miłością, aby stały się tymi, których zapragnąłeś mieć. Amen.”

img 3388

Podczas uroczystej liturgii ks. Alexander Holzbach SAC zauważył w swojej homilii, że czytania z dnia są swego rodzaju prezentem na jubileusz profesji. Eliasz doświadczył Boga na górze Horeb. Bóg nie przyszedł z głośnym hukiem lub w trzęsieniu ziemi, ale raczej w delikatnym szepcie – w ciszy serca. Ewangelia zaś pokazuje Piotra, który miał odwagę zbliżyć się do Jezusa nawet pośród wzburzonych fal. Poszedł za słowem „przyjdź”, skierowanym do niego przez Jezusa. Ks. Holzbach podziękował Jubilatkom za odwagę, że odpowiedziały na swoje indywidualne „przyjdź” wstąpieniem do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Pallotynek w burzliwych i trudnych czasach swojej młodości.

img 3381

img 3407

img 3539

img 3463

img 3552

img 3503

img 3415

img 3358

img 3595

Categories