Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Jeden duch i jeden charyzmat

Spotkanie Przełożonych Generalnych Żeńskich Zgromadzeń Pallotyńskich

Rzym, 18-22 stycznia 2019

IMG 20190115 141027

Duch Zjednoczenia (ZAK), pallotyński charyzmat i pragnienie spotkania ze św. Wincentym Pallottim w życiu i misji siostrzanych zgromadzeń pallotyńskich z różnych części świat były inspiracją zorganizowania spotkania dla wyższych przełożonych pallotyńskich w Rzymie, gdzie bije serce Założyciela. Spotkanie zainicjowały Przełożone Generalne: s. Izabela Świerad SAC i s. Ivete Garlet CSAC. Oba Zarządy Generalne mają swoje siedziby w Rzymie.

Solennit di San Vincenzo Pallotti 22 gennaio 2019 7

 

Siostry zaprosiły sześć Przełożonych Generalnych innych wspólnot zainspirowanych misją i duchowością pallotyńską:

• Siostry św. Hildegardy Apostolstwa Katolickiego, założone w 1921 w Niemczech, reprezentowała s. Dorotea Castaño SAC;

• Siostry św. Teresy Apostolstwa Katolickiego, założone w 1928 w Niemczech, reprezentowała s. Gabriele Berjón SAC;

• Zgromadzenie Sióstr Eucharystek św. Wincentego Pallottiego, założone w 1951 we Włoszech, reprezentowała s. Adalgisa Cammarata;

• Siostry Matki Bożej Pięknej Miłości, założone w 1957 w Afryce Południowej reprezentowała s. Paschalina Ndata;

• Siostry Wieczernika Najświętszego Serca Pana Jezusa, założone w 2002 w Indiach, reprezentowała s. Chandrika Jady;

• Na spotkanie została także zaproszona Przełożona Generalna Instytutu Maryi Apostolstwa Katolickiego z Boliwii. Ze względu na przygotowania do Kapituły Generalnej Siostra nie mogła uczestniczyć w spotkaniu.

a IMG 3486

Siostry zostały serdecznie powitane przez Siostry Pallotynki Misjonarki (SAC) i zatrzymały się w Prokurze. Spotkanie natomiast odbyło się, po sąsiedzku, w domu generalnym. Spotkaniu przyświecał cel lepszego wzajemnego poznania się, zacieśnienia więzi i siostrzanych relacji oraz współpracy w duchu św. W. Pallottiego. Był czas na dzielenie się własnym doświadczeniem, historią zgromadzeń i wyzwaniami dnia codziennego. To niezwykle wzruszające widzieć jak każda ze wspólnot przeżywa pallotyńską duchowość w różnych miejscach świata. Każdej z nas szczególnie leżało na sercu pogłębienie charyzmatu św. W. Pallottiego.

Triduo di San Vincenzo Pallotti 20 gennaio 2019 1

Triduo di San Vincenzo Pallotti 19 gennaio 2019 27

Od 18 do 21 stycznia każdy dzień był wypełniony ubogacającymi konferencjami, dyskusją i dzieleniem się. Ks. Jacob Nampudakam SAC, Przełożony Generalny, skierował do nas słowo na temat Droga do bycia apostołem i misjonarzem w Kościele. Siostra Lilia Capretti CSAC, długoletnia przełożona generalna Sióstr Pallotynek Rzymskich mówiła o papieskim dokumencie Gaudete et Exultate oraz o świętości Wincentego Pallottiego. Ks. Romuald Uzabumwana SAC, Radny Generalny poruszył temat Znaczenie współpracy i dialogu we wspólnotach pallotyńskich. Ks. Stanisław Stawicki SAC poprowadził nas rzymskimi ścieżkami Pallottiego oraz pokazał nam jego pokój i kaplicę. Dzięki tłumaczeniom s. Sary Carfanga CSAC i s. Marii Landsberger SAC mogłyśmy swobodnie rozmawiać ze sobą w różnych językach. Uwieńczeniem spotkania było triduum przed Uroczystością św. Wincentego Pallottiego. Dzięki temu mogłyśmy modlić się z innymi członkami Zjednoczenia przy grobie św. W. Pallottiego w kościele San Salvatore in Onda. Z wdzięcznością zakończyłyśmy nasze spotkanie uroczystą celebracją 22 stycznia.

Solennit di San Vincenzo Pallotti 22 gennaio 2019 23

Triduo di San Vincenzo Pallotti 20 gennaio 2019 12

Dziękujemy Panu za bogactwo naszych wspólnot, za jedność w różnorodności i niewyczerpane źródło duchowości naszego Założyciela. Mamy nadzieję, że nasze relacje będą wzrastały i spotkamy się ponownie. Serdecznie dziękujemy s. Izabeli i s. Ivete za zaproszenie i przygotowanie spotkania. Dziękujemy także wszystkim Siostrom, dzięki którym te dni były niezapomnianym doświadczeniem.

Miłość Chrystusa przynagla nas (1Kor 5,14)

Sr. Dorotea Castano SAC

Siostry św. Hildegardy

Categories