Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Indie – Kapituła Prowincjalna 2015

Kapituła Prowincjalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego

w Prowincji pw. Matki Bożej Miłości

Indie, 27-29 grudnia 2015 r.

019a

Trzecia Kapituła Prowincjalna Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w prowincji pw. Matki Bożej Miłości w Indiach, rozpoczęła się Adoracją Najświętszego Sakramentu w Domu Prowincjalnym św. Wincentego w Bangalore. Temat przewodni Kapituły brzmiał: Misjonarz posłańcem Miłości i Miłosierdzia. Przełożona Prowincjalna, s. Inacinha Fernandes, uroczyście otworzyła Kapitułę i powitała s. Josephinę D’Souza z Zarządu Generalnego z Rzymu, jako moderatorkę Kapituły. Ks. Henryk Angel, SAC odprawił Mszę św. w intencji owocnego przebiegu Kapituły i wygłosił referat na temat misji i apostolskiego posłannictwa, podkreślając cnotę pokory, która winna nam towarzyszyć we wszystkim, co robimy, i która jest modelem – wzorem naszej misji w naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

chapter%20photo%202%20011a

W dniu 28 grudnia, Eucharystię odprawił ks. Piotr Bala Swamy CSsR. Tego dnia zostały przedstawione sprawozdania: formacyjne – s. Lillian Kaniampuram i finansowe – s Vanitha Mary Reddy. Członkinie Kapituły przedyskutowały i podjęły konkretne decyzje dotyczące formacji, życia wspólnotowego, duchowego, apostolstwa, misji i promocji powołań.

Obrady kapitulne zakończyły się 29 grudnia wyborem Sióstr Delegatek na Kapitułę Generalną 2016, które poprzedziły Eucharystia celebrowana przez ks. John Joseph SAC i adoracja Najświętszego Sakramentu.

W oparciu o Prawo, uczestniczki Kapituły wypracowały zalecenia pokapitulne.

024a

chapter%20photo%202%20018a

chapter%20photos%20021a

Przełożona Prowincjalna, s Inacinha Fernandes oficjalnie zamknęła pierwszą sesję III Kapituły Prowincjalnej i podziękowała s. Josephinie D’Souza i poszczególnym członkiniom, za aktywny udział i troskę o wspólne dobro prowincji, każdej wspólnoty i Siostry. Był to czas łaski i ciężkiej pracy. Słowa podziękowania wyraziła także S. Bimla Barla.

040a

Na zakończenie odbyła się ceremonia posłania misyjnego w czasie której każda Siostra została posłana jako duchowa córka św. W. Pallottiego, aby z odwagą, miłością i miłosierdziem kontynuować pallotyński charyzmat we wspólnotach i apostolstwie.

S. Lillian Kaniampuram SAC

Categories