Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Illinois

ILLINOIS: 1944-1958

ashkum tablWe wrześniu 1944 r. ss. Mary Bede Kurth, Monica Crnkovich i Kathleen Vargo przybyły do L’Erable, Illinois. Ta mała rolnicza wioska w północno-wschodniej części stanu było pierwszą siedzibą w sióstr w tym rejonie. Siostry zamieszkały w dawnej plebanii, usytuowanej naprzeciwko miejscowej tawerny. W niedługim czasie siostry przeniosły się do Ashkum, kilka kilometrów na południowy zachód od L’Erable.

Ludzie tamtejsi byli w większości pochodzenia kanadyjskiego, z części francuskojęzycznej. ashkummapPonieważ s. Bede znała francuski, została natychmiast zaakceptowana przez ludzi. Było to wielkie błogosławieństwo dla sióstr, gdyż ich zadaniem apostolskim były m.in. wizyty domowe i nauczanie. Ludzie na wsi traktowali siostry jako „nasze siostry”.

Rolnictwo było głównym zajęciem we wszystkich okolicznych wsiach. Nie było szkół katolickich w okolicy. Siostry dojeżdżały do dziewięciu miejscowościach: w diecezji Joliet – Ashkum, L’Erable, Clifton, Gilman; w diecezji Perioa – Crescent City, Watseka, Marlinton, Cabery i Cullom.

ashkumill

Centrum” Ashtum

Nie było w planach szkolnych specjalnego czasu na naukę religii dla dzieci. Siostry uczyły po szkole, a także w soboty i niedziele. W kilku wioskach pozwolono na korzystanie z klas szkolnych po godzinach lekcyjnych, ale większość zajęć odbywała się w zakrystiach, na chórze i w kościołach.

ashkumcatholicchocthe assuption ashkumgrade school

1. Kościół Wniebowzięcia w Ashtum 2. Lokalna szkoła

Kronika domu Askhum na 1945 rok odnotowuje, że siostry przejechała ponad siedem tysięcy mil; że miały kontakt średnio z 440 uczniami tygodniowo – albo osobiście, albo poprzez kursy korespondencyjne.

W 1958 roku osiemset studentów było zapisanych w klas szkolnych na poziomie podstawowym i średnim, i sytuacja wymagała powiększenia grona pedagogicznego. Jednakże zapotrzebowanie w tamtym czasie na nauczycieli w szkołach katolickich przebiło elementarne potrzeby Ashkum i po pewnym czasie siostry opuściły wsie Illinois na rzecz regularnego nauczania w szkołach.

Siostra Mary Bede stała się legendą w Ashkum. Znana ze ścisłego egzekwowanie świętej reguły Zgromadzenia, i kilku zasad ustanowionych przez siebie, zdawała się imponować młodszym siostrom dopiero wchodzący do apostolstwa. Wiele anegdot z doświadczeń młodych sióstr przetrwało w opowiadaniach, jak to dostosowywano się do interpretacji s. Bede co do niuansów życia zakonnego. Ashkum jest zapamiętane jako apostolstwo bogate w łaski i serdeczną akceptację.

thelongbranch in downtownlerable cliftonstpeterscathch

1. Popas w L’Erable 2. Kościół św. Piotra, Clifton

gilmanil crescentcity

1. Gilman, Illinois 2. Crescent

watsekairoquoiscountycourthouse cabery

1. Watseka 2. Cabery

0

Categories

Contact us