Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

III Międzynarodowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego w Brazylii

[Galeria zdjęciowa]

W dniach od 14 do 19 lipca 2015 odbył się w Brazylii, w São Paulo, w Centrum zw. Mariapolis Ginetta III Międzynarodowy Kongres Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Temat Kongresu Jezus radość, która się odnawia i udziela innym został zaczerpnięty z Encykliki Papieża Franciszka Evangelii Gaudium. Z pewnością było to spotkanie, które przyniosło radość, dało doświadczenie komunii i nowego przynaglenia misyjnego w świecie, poruszając 153 członków z 17 krajów, zgromadzonych razem w Wieczerniku, w duchu braterskiej jedności i otwartych na światło Boże.

FB IMG 1437445233631

Na Kongresie obecni byli przełożeni generalni z czterech Zgromadzeń: ks. Jacob Nampudakam SAC, Asystent Eklezjalny Zjednoczenia, s. Ivete Garlet CSAC, nasza Przełożona Generalna s. Izabela Ṡwierad SAC i s. Carmen z Instytutu Maryjnego z Boliwii.

Wiele podnoszących na duchu kazań i konferencji, wzywających do nowych wyzwań, budujących świadectw wypowiedzianych przez świeckich i konsekrowanych członków, a także bogata liturgia podczas Eucharystii, wspólne modlitwy i adoracje bardzo nas wszystkich umocniły i ubogaciły. To wszystko dało nam nowy impuls i wezwanie do zarzucenia sieci na głębię, do autentyczniejszego życia naszym charyzmatem pallotyńskim z większym oddaniem.

W audytorium był umieszczony duży obraz Królowej Apostołów oraz piękny złoty relikwiarz z relikwiami św. Wincentego Pallottiego, który pielgrzymował po wspólnotach pallotyńskich w Brazylii podczas Roku Jubileuszowego. Przypominał on nam, że każdy członek Zjednoczenia jest żyjącą relikwią, małą cząstką Pallottiego, jak to wyraziła Prezydent Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego Donatella Acerbi. Dni Kongresu były ubogacone muzyką zespołu ZAK Manhã de Luz z pallotyńskiej parafii w Arapongas, którego członkowie wnieśli dużo radości, duchowej głębi i refleksji do naszych spotkań.

Każdy dzień Kongresu był bardzo szczególny i naznaczony niezapomnianymi momentami jak chociażby: Msza św. celebrowana na otwarcie Kongresu przez Jego Eminencję Kardynała Odilo Scherer, arcybiskupa São Paulo; braterska obecność i pełna nowych wyzwań konferencja Ks. Biskupa Julio Akamine SAC, biskupa pomocniczego w São Paulo; dzielenie się doświadczeniem z Synodu Biskupów poświęconego rodzinie przez małżeństwo Hernelinde i Arturo Zanin z zespołu kierowniczego Ruchu Notre Dame, którzy uczestniczyli w synodzie w Rzymie 2014 r. oraz ich obecną pracą.

Pielgrzymka do dużego narodowego Sanktuarium Maryjnego Nossa Senhora de Aparecida, Patronki Brazylii w mieście Aparecida, gdzie wraz z tysiącami rozmodlonych i rozśpiewanych brazylijskich pielgrzymów uczestniczyliśmy we Mszy św. sprawowanej przez Ks. Biskupa Julio Akamide SAC wraz z licznymi księżmi Pallotynami. Był to dla nas wyjątkowy moment kończący Kongres.

Ostatni wieczór Kongresu, któremu przewodniczyła nasza Prezydent Donatella Acerbi był czasem podsumowania i podziękowania. Wypełniła go bogata gama wdzięczności wyrażona przez reprezentantów każdego kraju a także świadectwa, że Jezus jest radością, która nas jednoczy i posyła do świata. Niektóre z tych świadectw zasługują na ich przytoczenie:

“To wydarzenie było dobrym doświadczeniem międzynarodowości we wspólnocie, która żyła radością”; “Jestem przekonany, że nie ma nic bardziej charyzmatycznego niż Pallotti”; “Żyliśmy wspólnie duchem kochającej się rodziny, jednością w różnorodności”.

Na koniec pragniemy podziękować Prezydentowi KRK Brazylii Dario Ivatiuk Junior wraz z członkami Komisji Kongresu oraz Ks. Rory Hanly, Sekretarzowi Generalnemu ZAK w Rzymie wraz z członkami Sekretariatu Generalnego i tym wszystkim, którzy wspomagali ten Kongres, a którego owocami pragniemy i jesteśmy zobowiązani teraz żyć.

Więcej informacji i materiałów z Kongresu można znaleźć na międzynarodowej stronie ZAK:

www.unionofcatholicapostolate.com

Categories

Contact us