Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Mk 16,15

S. M. Vera Altemeier SAC

20.12.1929 – 10.03.2021

Z wdzięcznością oddajemy w ręce dobrego Boga naszą Siostrę Verę – wieloletnią misjonarkę w Afryce Południowej.

DSC08758

 

Annelise Altemeier – s. Vera – urodziła się 20 grudnia 1929 r., jako drugie dziecko Heinricha Altemeiera i jego żony Marii. Po ukończeniu szkoły, w latach 1948-51 kontynuowała edukację w szkole misyjnej dla kandydatek Sióstr Pallotynek w Limburgu. Uczyła się w Rochdale w Anglii i studiowała na Akademii Pedagogicznej w Paderborn, uzyskując kwalifikacje do nauczania geografii, języka angielskiego i katechezy w szkołach podstawowych. W lutym 1959 r. Annelise została przyjęta do postulatu, w sierpniu otrzymała habit i nowe imię zakonne – s. Vera.

I profesję złożyła 15 sierpnia 1961 r., a już 6 maja 1963 wyjechała do Afryki Południowej, która stała się jej domem na kolejne 48 lat. Tam pracowała jako nauczycielka w St. Joseph’s Beaufort West. 15 sierpnia 1967 r. złożyła ślubu wieczyste.

W kolejnych latach s. Vera uczestniczyła i w Afryce Płd. i w Irlandii, w wielu kursach poświęconych duchowości i katechezie. W październiku 1972 r. została mianowana przełożoną we wspólnocie w St. Mary’s George.

W czerwcu 1974 r. została wybrana przełożoną prowincjalną. Posługę wyższej przełożonej pełniła z wiarą i miłością przez 12 lat. Po zakończeniu mandatu przełożeńskiego s. Vera przeniosła się z domu prowincjalnego do Oudtshoorn, gdzie na prośbę księdza biskupa rozpoczęła pilotażowy program katechetyczny w diecezji. Wraz z grupą w katechetów przygotowywała młodzież do sakramentu bierzmowania na dwuletnim kursie oraz prowadziła katechezę dla młodzieży w różnych parafiach. W 1990 r. została mianowana przełożoną we wspólnocie w Oudtshoom.

W 1992 r. s. Vera została ponownie wybrana na przełożoną prowincjalną i pełniła tę posługę przez kolejne 12 lat. Po zakończeniu kadencji nadal posługiwała w zarządzie prowincjalnym jako wikaria. Przez ostatnie 6 lat pobytu w Afryce Południowej, s. Vera pełniła również posługę przełożonej wspólnoty oraz spieszyła z pomocą wszędzie tam, gdzie była taka potrzeba.

W 2011 r. s. Vera wróciła do Niemiec do wspólnoty Marienborn w Limburgu i zajęła się pisaniem historii misji w Afryce Płd. 1923-2013. Siostra Vera była pallotynka i misjonarką z głębi swego serca. Uwielbiała opowiadać o swoich misyjnych doświadczeniach i niemal do końca swego życia pozostawała w kontakcie z Siostrami w Afryce Płd.

Odeszła cicho i nieoczekiwanie. Pan powołał s. Verę do siebie 10 marca 2021 r. Siostra zmarła w naszym domu opieki Felizitas w Limburgu.

Categories