Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

GRK 2018 – Przesłanie Końcowe

 
W mailu przesyłm Ostateczne Przesłanie Generalnej Rady Koordynacyjnej do Zjednoczenia po ostatnim dorocznym spotkaniu.
Z głębokim smutkiem przyłączamy się także do Przełożonego Generalnego i Jego Współbraci w modlitwie o odpocznienie duszy ks. Jean Bertrand Etoundi SAC, Generalnego Konsultora. Niech Maryja, Matka Boża dobrej rady, wstawia się za Jego rodzicami, rodziną, współbraćmi, innymi członkami rodziny pallotyńskiej i przyjaciółmi.
 
Ks. Rory
 
 
Categories