Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Gratulacje z Indii

congratulations

Wielka to radość i zaszczyt być częścią 175. letniej historii i dziedzictwa Sióstr Pallotynek. Dla uczczenia 175 lat istnienia naszego Zgromadzenia w dniach 23-25 maja 2013 r. odbędzie się u nas triduum z uroczystą kulminacją 26 maja, w niedzielę Trójcy Przenajświętszej. W tych szczególnych dniach będziemy serdecznie pamiętać o wszystkich naszych współsiostrach oraz tych, którzy są częścią naszej historii i dziedzictwa. Najserdeczniejsze gratulacje na ręce S. Izabeli Świerad SAC, Przełożonej Generalnej Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, S. Sereny Cambiaghi CSAC, Przełożonej Generalnej Sióstr Apostolstwa Katolickiego oraz dla wszystkich sióstr naszego Zgromadzenia.

Siostry z Pallotti cottage i Nishkalanka Seva Home w Indiach

0

Categories