Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

GRATULACJE DLA NOWEGO ZARZĄDU PROWINCJI W USA

Na początku lutego 2018 został powołany nowy Zarząd Prowincjalny Prowincji pw. Królowej Apostołów w USA, w składzie:

20140516 095608

S. Mary Grace Barile, Przełożona Prowincjalna

 

20140514 183547

S. Mary Terence Wall, Wikaria Prowincjalna

20140516 122522

S. Francesca Lowis, Radna Prowincjalna

Sr. Stella

S. Stella Holisz, Radna Prowincjalna

Módlmy się w intencji nowej Przełożonej Prowincjalnej, S. Mary Grace i nowego Zarządu, polecając wszystkie sprawy Prowincji wstawiennictwu Maryi Królowej Apostołów i św. W. Pallottiego.

cg/mps

Categories