Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Generalna Rada Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego – Rzym 2017

20170522 171610

W dniach od 19 do 23 maja 2017 odbyło się w Rzymie coroczne spotkanie Generalnej Rady Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Członkowie tej rady reprezentują 5 kontynentów, na których Rodzina Pallotyńska stara się wypełniać posłanie „Idźcie i głoście” oraz wcielać w życie charyzmat św. Wincentego Pallottiego. Jest to czas cenny dla wszystkich przybywających sióstr i braci, będących przedstawicielami różnych stanów i powołań: kapłanów, braci i sióstr konsekrowanych, osób świeckich. Wspólnie przyglądali się i oceniali przeszłość, aby z odnowionym entuzjazmem patrzyć w przyszłość i podejmować konkretne kroki działania.

DSC00018 Copy

 

20170520 161726

20170523 085729

Temat wiodący tegorocznego zebrania to: Komunia-źródło, cel i owoc misji w Kościele. Poszukując dróg owocnego rozwoju dla całego Zjednoczenia, członkowie Rady Generalnej przyglądali się różnym aspektom naszego apostolsko-misyjnego zaangażowania w świecie i rozeznawali, które z nich są najbardziej naglące. Nie podlega wątpliwości, że pragnienie komunii pomiędzy wszystkimi członkami Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego jest stale żywe, aby skuteczniejsze było nasze pełnienie misji, tak jak pragnął tego nasz wspólny Założyciel. Zdajemy sobie sprawę, że jest ona darem Bożym, ale jednocześnie jest zadaniem do spełnienia poprzez otwartość na inność i współodpowiedzialność za Rodzinę.

DSC00028 Copy

20170522 112109

20170523 101136

Członkowie Rady Generalnej podjęli wiele znaczących decyzji dla całego Zjednoczenia, którymi wkrótce podzielą się z nami wszystkimi.

spm/cg

Categories