Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Generalna Rada Koordynacyjna ZAK 2013 – Przesłanie do Zjednoczenia

icon of stvincent pallotti hebeg1

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Zjednoczeniu,

W tych dniach łaski, podczas nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, my, członkowie GRK, spotkaliśmy się w duchu Wieczernika, dając pierwszeństwo modlitwie, dialogowi, słuchaniu i dzieleniu się w komunii.

Uwielbialiśmy Pana za cuda, których dokonał w tym Roku Jubileuszowym, za wiele pięknych okazji ubogacenia, spotkań, uroczystości, w szczególny sposób tych, którym towarzyszyły relikwie naszego Założyciela, które to ożywiły wiarę i pragnienie świętości w członkach i współpracownikach Zjednoczenia.

 

W tym roku świętujemy dziesiątą rocznicę erygowania Zjednoczenia, wydarzenie, do którego przygotowujemy się ze słowami Ewangelii, które wcielimy w życie w naszych pracach apostolskich, świadectwem życia, aby kontynuować pozwalać świętości Boga promieniować.

Łączymy się także w radości wielkiego wydarzenia 175-tej rocznicy założenia Zgromadzenia Sióstr Apostolstwa Katolickiego (CSAC) oraz Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego (SAC), które było świętowane w kościele św. Zbawiciela na Fali (SS. Salvatore in Onda) w niedzielę 19 maja 2013 o godzinie 16.00 – w uroczystość Zesłania Ducha Świętego – podczas Eucharystii dziękczynienia, celebrowanej przez Księdza Generała Jacoba Nampudakam SAC.

Sprawozdania i wymiana doświadczeń podczas tych dni podkreślały wzrost Zjednoczenia w różnych krajach, ale także pilną potrzebę formatorów, którzy mogą poprowadzić członków i współpracowników w poważnej osobistej i apostolskiej formacji.

Ponownie czytając wezwanie Księdza Generała dotyczące pallotyńskiej odpowiedzi na wyzwanie Nowej Ewangelizacji, wszyscy czujemy potrzebę zaangażowania się jako Zjednoczenie w konkretny apostolski projekt. Czujemy szczególną potrzebę docenienia i towarzyszenia rodzinom we wzrastaniu we wierze, aby mogła się ona (rodzina) stać jeszcze pełniej domowym Kościołem.

Mieliśmy możliwość obejrzeć stronę internetową Zjednoczenia i uświadomiliśmy sobie wagę współczesnych środków komunikacji, aby ewangelizować i dzielić się doświadczeniami na całym świecie. Chcemy bardziej skorzystać z transmisji na żywo jako możliwości bezpośredniego doświadczenia wszystkich ważnych wydarzeń i uroczystości Zjednoczenia.

Spotkanie GRK z trzema Zarządami Generalnymi Wspólnot Centralnych było bardzo efektywne. Wspólnie zastanawialiśmy się nad szczególną rolą tychże wspólnot w byciu gwarantem jedności życia apostolskiego Zjednoczenia; wspólnie także kontynuowaliśmy naszą refleksję nad tożsamością i rolą GRK (por. SG, 78).

We wszystkich naszych spotkaniach, przede wszystkim w modlitwie, byliście z nami, a obecność Ducha podtrzymywała i ubogacała nas.

W tym Roku Wiary kontynuujemy pogłębianie naszego poczucia piękna i cenności naszego charyzmatu, zawsze związanego z wezwaniem Kościoła.

Niech św. Wincenty i Maryja Królowa Apostołów wstawiają się za nami, abyśmy mogli zawsze radować się w obecności Trójcy Świętej, która jest pośród nas i która pomaga nam uczynić Jezusa, Apostoła Ojca Przedwiecznego, znanym – nie tylko w słowach, ale poprzez świadectwo osobistego i wspólnotowego życia.

Życzymy Wam trwałego Zesłania Ducha Świętego; niech Duch Święty zawsze zapala Wasze serca swoją Nieskończoną Miłością.

Zawsze zjednoczeni z Wami,

Siostry i bracia z GRK

Rzym, maj 2013

Categories