Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Ludzie są jak witraże

witraz12

Ludzie są jak witraże. Błyszczą się i jaśnieją, gdy słońce przenika je z zewnątrz.Gdy zapada ciemność, ich prawdziwe piękno ujawnia się tylko wtedy, gdy wewnątrz jest światło.

Elisabeth Kuebler-Ross

Foto: Sr.M.S.

Categories

Contact us