Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

DOROCZNE SPOTKANIE GENERALNEJ RADY KOORDYNACYJNEJ ZAK

25-29 marca 2023 r. – Rzym

IMG 20230328 WA0029

Doroczne spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego odbywało się w dniach 25 – 29 marca 2023 r. w Domu Generalnym Sióstr Misjonarek Pallotynek w Rzymie, a rozpoczęło się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, W spotkaniu wzięło udział 14 członków z Włoch, Polski, Austrii, Brazylii, Indii, Australii, Irlandii, USA i Afryki oraz przewodniczący GRK i troje przełożonych generalnych wspólnot podstawowych Zjednoczenia. IMG 20230328 WA0022

Przez pięć dni dzielenie się, dyskusja i rozważania poświęcone różnym rzeczywistościom Zjednoczenia  koncentrowały się na procesie synodalności według myśli papieża Franciszka. Tę część prowadził ks. Daniel Rocchetti SAC. Dzięki temu procesowi członkowie GRK mogli sformułować oświadczenie dotyczące wspólnego budowania horyzontu dla ZAK, aby kierować życiem Zjednoczenia na całym świecie. W niedzielę członkowie mieli również możliwość uczestniczenia w koncercie Chóru Polifonicznego „Madonna della Libera” z Melizzano.

IMG 20230328 WA0031

Ks. Derry Murphy SAC i Maria Domke, którzy zostali wybrani do Sekretariatu Generalnego Synodu jako osoby kontaktu z ramienia ZAK, przedstawili odpowiedzi na temat procesu synodalnego udzielone na poziomie Zjednoczenia. Temat Kongresu Generalnego, który odbędzie się w lipcu 2024 roku, dał motywację do planowania i rozważania rozmaitych aspektów Zjednoczenia. Różne Komisje Generalne ZAK przedstawiły sprawozdania obejmujące plany i działania, które są podejmowane, przekazując to, co jest do wykonania i co wymaga dalszej refleksji. Na koniec członkowie GRK przygotowali przesłanie, w którym zawarte są elementy refleksji nad charyzmatem, duchowością, współpracą i solidarnością naszej Pallotyńskiej Rodziny w Kościele i wobec wszystkich ludzi.

IMG 20230328 WA0035

Spotkanie zakończyło się Mszą Świętą przy ołtarzu św. Wincentego Pallottiego, a po niej agapą w Generalacie Księży Pallotynów. Uczestnicy podkreślali także gościnność Sióstr Pallotynek Misjonarek. Niech Bóg będzie uwielbiony za dar Zjednoczenia, które nasz założyciel pozostawił nam jako dziedzictwo, abyśmy prawdziwie żyli naszym charyzmatem, odpowiadając na znaki czasu.

IMG 20230328 WA0026

Zdjęcia: S. Josephina D’Souza i p. Marek Kalka

Categories