Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Do wszystkich członków i współpracowników Zjednoczenia

hands gd09f86a50 1280 from pixabay

Spotkanie Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Rzym, 24 – 28 maja 2012

 

Do wszystkich członków i współpracowników Zjednoczenia

Szczere pozdrowienia z Wiecznego Miasta!

My, nowa GRK Zjednoczenia, spotkaliśmy się po raz pierwszy w tym czasie Zesłania Ducha Świętego podczas Roku Jubileuszowego 50-tej rocznicy Kanonizacji świętego Wincentego Pallottiego, aby zastanowić się, dostrzec i podjąć decyzje o życiu i strukturach Zjednoczenia w świetle rozważań i decyzji Trzeciego Zebrania Generalnego w styczniu tego roku.

 

Chcielibyśmy zacząć od podziękowania poprzedniej Radzie za całą pracę wykonaną do tej pory, która to dała nam bogaty skarb, na którym możemy budować.

Czuliśmy także wielką potrzebę zaczęcia od początku, uczynienia nowego początku, aby razem wzrastać do naszego zadania w tym szczególnym czasie życia Zjednoczenia. Biorąc udział w tym procesie jesteśmy świadomi obecności Ducha Świętego, który natchnął nas do mówienia otwarcie i w wolności, umożliwiając nam wyrazić nasze myśli i pragnienia szczerze w dzieleniu się i w modlitwach. Tak więc razem wzrastaliśmy jako członkowie jednej rodziny.

Docenialiśmy możliwość uczestniczenia w dwóch prawdziwie inspirujących wydarzeniach ZAK-u w Rzymie – wigilii Zesłania Ducha Świętego w Kościele Regina degli Apostoli, via Ferrari oraz Mszy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, podczas której dwie siostry Apostolstwa Katolickiego (CSAC) złożyły wieczną profesję w Kościele SS. Salvatore in Onda. Obydwa wydarzenia były cennymi momentami bycia razem, zjednoczenia w modlitwie w Wieczerniku.

W naszym dzieleniu się byliśmy świadomi wzrastającej rzeczywistości Zjednoczenia i zobaczyliśmy nowe możliwości, które są wezwaniem tej rzeczywistości. Z jednej strony, uświadomiliśmy sobie, jakim darem dla Kościoła w dzisiejszym świecie jest ZAK – darem, za którym nasz świat tęskni w tym czasie Nowej Ewangelizacji: jesteśmy wezwani, aby jako ZAK, wyjść z Wieczernika i dzielić się z innymi naszym doświadczeniem w słowach i posłudze pełnej miłości. Z drugiej strony, byliśmy zdeterminowani, aby nasze spotkanie było nie tylko odpowiedzią na to wezwanie poprzez ofiarowanie abstrakcyjnych czy pobożnych życzeń, ale raczej czuliśmy potrzebę podjęcia próby umocnienia podstaw już położonych w życiu i strukturach Zjednoczenia. Zauważyliśmy i zdecydowaliśmy o konkretnych inicjatywach w dziedzinie kierownictwa, formacji, finansów, Sekretariatu Generalnego i naszego poczucia bycia Zjednoczeniem.

Czerpiąc z tego doświadczenia, chcemy zachęcić każdego członka i współpracownika Zjednoczenia do podjęcia pełnej odpowiedzialności na tej ścieżce wzajemnej miłości – poprzez bycie razem – być może zaczynając tylko od „dwóch lub trzech” (Mt 18,20) – dzieląc się otwarcie i w ten sposób stając się coraz bardziej jedną rodziną. Jak powiedział Święty Wincenty Pallotti, jesteśmy wezwani do wzięcia pełnej odpowiedzialności za Zjednoczenie jak byśmy sami byli założycielami, krzewicielami, kontynuatorami i orędownikami (cf. Nella mia morte, no. 9).

Dziękujemy za Waszą modlitewną jedność i wsparcie podczas czasu naszego spotkania. W tym Roku Jubileuszowym prosimy Ducha Świętego: „niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki” w życiu każdego z nas i w życiu Zjednoczenia jako całości.

Członkowie Generalnej Rady Koordynacyjnej Zjednoczenia

Categories