Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Być apostołem dzisiaj

peter granitsin1

Mówi się, że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – dzieło św. Wincentego Pallottiego – jak również to współczesnego mu kompozytora Franza Schuberta (1797-1829), przypomina „niedokończoną symfonię”. Jest ona niedokończona nie tylko dlatego, że nasz Założyciel zmarł przedwcześnie, nie mając możliwości ukończenia dzieła lub też wystarczającej ilości czasu, mając na uwadze, że idea powszechnego apostolstwa wyprzedzała epokę. Wydaje się, że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego miało być „dziełem niedokończonym”, dlatego że nie należało ono do porządku spraw, które są ustalone raz na zawsze, ale do porządku profetycznego tej rzeczywistości, jaką jest Królestwo Boże. Jest ono parabolą apostolskiej jedności.

 

W konsekwencji więc musi pozostać „w stanie nieustannego niedokończenia”, zawsze otwarte na potrzeby Kościoła i świata oraz wierne przyszłości. Taka jest jego tożsamość zamierzona przez Założyciela. Pallotti błagał: „Proszę was teraz i zawsze, i będę się modlić po śmierci, abyście z miłością i świętą gorliwością zaangażowali się w utwierdzenie Zjednoczenia i jego najszybsze i owocne rozszerzenie, tak jakbyście wy wszyscy byli wybrani przez Jezusa Chrystusa na jego Założycieli” (OOCC III, s. 28-29).

unfinished%20symphony denishawn1

Od samego początku Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego przedstawia się jako będące u „swego szczytu”, a jednocześnie jakby było „na początku” swego powstania. „Na początku”, ponieważ poprzez powolny proces dojrzewała i porządkowała się wizja Pallottiego, ale także jako dzieło „osiągające cel”, gdyż jest dziełem otwartym na przyszłość, a pierwsze kroki postawione przez Założyciela były jedynie preludium do tej niedokończonej symfonii.
Można powiedzieć, że Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego – „niedokończona symfonia Wincentego Pallottiego”, jak również ta Schuberta, zawiera tylko dwa tempa: allegro moderato (umiarkowanie szybko) i andante con moto (w tempie spokojnego kroku). Oczekuje ona od każdego pallotyńskiego pokolenia trzeciego tempa, jaki zazwyczaj posiadają symfonie, tzn. allegro vivace (żywo, szybko)! Do nas należy kontynuowanie dzieła, mając świadomość, że Pallotti „zostawił nam w dziedzictwie nie tylko to, co już sam dokonał, ale również to, o czym marzył” (Papież Pius XII).

_____________________

Za: „Być apostołem dzisiaj”, czerwiec 2008

1. Mal. Peter Granitsin

2. Denishawn ~ Music Visualizations, Synchoric Orchestra dancing Schubert’s Unfinished Symphony, first performed in 1919 at Ted Shawn’s Grand Ave., Los Angeles studio

Categories