Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

Arcybiskup Henryk Hoser SAC – RIP

Z ogromnym wzruszeniem przyjęłam wiadomość, że Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC, powrócił do domu Ojca. Smutek przeplata się z wdzięcznością i ewangeliczną nadzieją, a nade wszystko – z serca wypływa – modlitwa uwielbienia: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim…

Abp Henryk Hoser 002

 

Odszedł wielki człowiek, miłujący Kościół i Ojczyznę, Misjonarz „z krwi i kości”, Pasterz – na miarę Serca Jezusowego, patriota i – nie waham się powiedzieć – człowiek, który patrzył zawsze daleko poza horyzont. Jego kazania i nauczanie na długo będą wyznaczały kierunek naszego ziemskiego pielgrzymowania, pozostając częścią naszej eklezjalnej, narodowej, misyjnej i pallotyńskiej spuścizny i dziedzictwa. Jak bardzo dziś Go potrzebujemy; Jego przepowiadania i ojcowskiej obecności, Jego pełnych miłości karcących słów wzywających do nawrócenia i umiłowania życia. Bez cienia przesady można powiedzieć, że Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC odnalazł mądrość serca, którą zawarł w biskupim zawołaniu: Maior est Deus – Bóg jest większy.

Przejście do domu Ojca śp. Arcybiskupa Henryka przerwało naszą wspólną historię, wspólne sprawy i plany. Dziś jednak znowu jesteśmy złączeni w duchowej bliskości i nadziei ponownego spotkania. Niech miłość, która przekracza doczesność i granice śmierci, trwa wiecznie: dla nas w postaci wdzięczności za życie Księdza Arcybiskupa Henryka, dla Niego jako dar zbawienia. Ksiądz Arcybiskup pozostanie wśród nas, nie tylko w modlitwie i życzliwej pamięci, ale przede wszystkim w testamencie swoich dzieł, dzięki którym ewangeliczny ogień i miłość nie zgasną, ani tu w Polsce, ani w Rwandzie, ani w Medjugorie…

„Dziękuję” wydaje się zbyt małym słowem, aby wyrazić wdzięczność jaką my, Siostry Pallotynki, nosimy w sercu wobec śp. Księdza Arcybiskupa Henryka. Słowa z Ewangelii św. Jana pięknie oddają Jego kapłańskie, apostolskie i misyjne życie: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11, 25-26).

W macierzyńskie dłonie Maryi, Królowej Pokoju, oddajemy dziś człowieka o wielkiej prawości i skromności, pełnego ciepła i dobroci, życzliwego ludziom i oddanego bez reszty swojej posłudze. Niech odpoczywa w pokoju…

Złączona w nadziei Zmartwychwstałego Pana

S.M. Izabela Świerad SAC

Przełożona Generalna

Rzym, 20 sierpnia 2021 r.

Categories