Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

40 lat Sióstr Pallotynek na misjach w Brazylii

IMG 20200811 WA0018 002

W sobotę, 1 sierpnia 2020 r., Siostry Pallotynki Misjonarki świętowały 40 lat swojej obecności i pracy misyjnej w mieście Timbiras, w północno-wschodniej części Brazylii. Uroczysta Msza św. odbyła się w przestronnym kościele parafialnym, w którym – z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa podyktowanych pandemią koronawirusa – mogło zgromadzić się około 100 osób. Wszyscy zebrani dziękowali Bogu za bogatą i piękną historię świadectwa wiary i miłości Sióstr. Tę wyjątkową uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości. Obecni byli: Jego Eminencja Ksiądz Biskup Sebastiao Bandeira Coelho, Biskup Diecezji Coroatá, który przewodniczył dziękczynnej Eucharystii, ks. José Wasensteiner SAC, proboszcz miejscowej parafii oraz księża pallotyni, księża diecezjalni, siostry i wierni wspólnoty parafialnej. W homilii Ksiądz Biskup powiedział: „Ewangeliczna scena rozmnożenia chleba odsłania nam coś z tajemnicy życia zakonnego, ponieważ pokazuje – zwłaszcza dziś, kiedy wszyscy cierpimy z powodu pandemii koronawirusa – czemu ono ma służyć. Bóg potrzebuje ludzi, gorliwych apostołów, którzy odpowiedzą miłością na wielorakie cierpienia ludzkości. Potrzebuje ludzi, którzy bardziej zadbają o potrzeby innych niż o swoje”.

 

Niezwykle wymownym znakiem uroczystych obchodów była I profesja Siostry Josinaldy Machado Oliveria Coelho. Śluby przyjęła delegatka s. Astrid Meinert, Przełożonej Prowincjalnej z Niemiec, s. Maria Avani Sousa da Silva, przełożona wspólnoty misyjnej w Brazylii. Ze względu na ograniczenia w podróżowaniu nikt z Zarządu Prowincjalnego nie mógł przybyć. Śluby s. Josinaldy to znak, że Bóg błogosławi brazylijskiej wspólnocie od momentu jej powstanie przed 40 latu i wciąż wzywa nowych ludzi, aby przemierzali apostolskie szlaki pallotyńskiego powołania.

DSCN1213

IMG 20200811 WA0027

Uroczystość poprzedziły 7 dniowe rekolekcje, w których – pod kierunkiem ks. José Wasensteinera – uczestniczyły wszystkie Siostry. Wspólny czas modlitwy, refleksji i dzielenia się Słowem Bożym był cennym doświadczeniem łaski przygotowującym do historycznych wydarzeń jubileuszu i profesji.

Podczas uroczystości, s. Avani, podziękowała wszystkim, którzy razem z siostrami tworzyli wspaniałą historię pallotyńskiej obecności w Brazylii: za ich modlitwę, przyjaźń, wsparcie materialne, wspólne projekty i współpracę. Siostra Josinalda natomiast wspomniała wszystkich, którzy wspierali ją na drodze formacji. Jej wdzięczność skierowana była do sióstr Pallotynek w Brazylii, Niemczech, w Belize i Tanzanii, gdzie s. Josinalda spędziła rok kanoniczny w Międzynarodowym Nowicjacie.

Obie siostry skorzystały także z okazji, by zaapelować do ludzi młodych: „Brazylia potrzebuje nowych i gorliwych apostołów, których wołanie dotrze do wszystkich jej zakątków! Bóg powołuje również dziś! Wszystko zależy od tego, czy usłyszymy Jego wezwanie… i czy jesteśmy gotowi odpowiedzieć Bogu radosnym TAK! Pamiętajmy – Jezus wciąż wzywa, a życie zakonne nie jest skończonym projektem!”

Dziękujemy Bogu i naszym siostrom za ich wieloletnie zaangażowanie misyjne i życzymy, zwłaszcza s. Josinaldzie, obfitego błogosławieństwa i zdrowia na owocną pracę w winnicy Pana.

Krótka historia naszej misji w Brazylii:

1 sierpnia 1980 roku, trzy Siostry pionierki: s. Rita-Lore Wicklein, s. Christine Schubert i s. Mathilde Dierkes († 1991 w Brazylii) z Niemiec przybyły do Timbiras w Stanie Maranhao, by otworzyć pierwszą pallotyńską placówkę misyjną. Posługę apostolską rozpoczęły od katechezy i opieki nad chorymi. Następnie zaangażowały się w duszpasterstwo młodzieży z ulicy i ewangelizację lokalnych wspólnot na wsi. Siostry od początku prowadziły ubogie życie pośród ubogich.

Brazil 1 002

Pan Bóg pobłogosławił tę pierwszą wspólnotę nowymi siłami. Na misje w niedługim czasie dotarły dwie kolejne siostry z Niemiec. Niestety s. Mathilde (Niemcy) niespodziewanie zmarła w 1991 r. w Timbirasie. Jednak w tym czasie siostry rozpoczęły już formację zakonną dla miejscowych kandydatek. W pierwszej grupie była m.in. s. Marylande Rodrigues Lopes (Brazylia), która odeszła do Pana w 2013 r.

Brazil 2

Brazil 5

Brazil 6

Dziś w Brazylii apostolstwo podejmuje 8 sióstr. Wszystkie są Brazylijkami. Razem z księżmi pallotynami i świeckimi członkami Zjednoczenia – owocem pallotyńskiej formacji pierwszych sióstr – kontynuują dziedzictwo św. Wincentego Pallottiego. Wspólnie podejmują wiele społecznych i duszpasterskich projektów, które niemalże nieprzerwanie od 40 lat są wspierane przez dobrodziejów z Niemiec.

IMG 20200811 WA0028

Życzymy siostrom i całej rodzinie pallotyńskiej w Brazylii – zwłaszcza ks. Sepp Wasensteiner SAC, który przybył do Timbiras ponad 30 lat temu i do dziś jest wiernym przyjacielem Sióstr – owocnej posługi wśród ubogich i pokrzywdzonych, w których Bóg szczególnie sobie upodobał.

S. Maria Lansberger SAC

Categories