Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

20 lat od kościelnego zatwierdzenia ZAK

28 październik 2023 r. był szczególnym dniem dla Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego (ZAK), które zostało oficjalnie uznane przez Kościół 20 lat temu. 28 października 2003 r. Papieska Rada ds. Świeckich (obecnie Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia) wydała dekret, który zatwierdził Statut Generalny Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego i tym samym uznał je za Międzynarodowe Publiczne Stowarzyszenie Wiernych na Prawie Papieskim.

IMG 0720 i

Dlatego właśnie członkowie ZAK – czyli laikat, siostry, bracia i księża – zebrali się w Kościele Spirito Santo dei Napoletani przy Via Giulia w Rzymie. W tym kościele św. Wincenty Pallotti był rektorem, kiedy założył Zjednoczenie w 1835 r. Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył Przewodniczący Generalnej Rady Koordynacyjnej (GRK) ZAK, ks. Jacob Nampudakam SAC, który w swojej homilii zacytował przesłanie Papieża Franciszka na Światową Niedzielę Misyjną 2023, aby mieć „serca w ogniu, stopy w drodze”. Wezwał on członków Zjednoczenia do realizacji proroczego charyzmatu św. Pallottiego dzisiaj.

IMG 0719 i

Przed Mszą św. odbyła się ceremonia upamiętniająco-dziękczynna poświęcona szczególnym momentom obchodów sprzed dwudziestu lat. Odczytano przemówienia ówczesnego Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich, ks. bpa Stanisława Ryłko oraz ówczesnego przewodniczącego GRK ZAK, ks. Seamusa Freemana SAC, a także wyświetlono zdjęcia z uroczystości. Dwoje świadków, którzy byli obecni na tym wydarzeniu, podzieliło się swoimi wspomnieniami, s. Adelheid Scheloske SAC i Donatella Acerebi. Siostra Adelheid powiedziała:

IMG 2096

Dla mnie 14 listopada 2003 r. był rzeczywiście bardzo ważnym dniem. Do Zgromadzenia Sióstr Pallotynek Misjonarek wstąpiłam w 1983 roku. Dwa lata później byłam w nowicjacie i uczestniczyłyśmy w międzynarodowej pielgrzymce do Rzymu, która była dla nas bardzo dobrym i ubogacającym doświadczeniem. Czułyśmy, że należymy do wielkiej pallotyńskiej rodziny.  Mając na uwadze to doświadczenie, w kolejnych latach brałam udział w międzynarodowych sympozjach pallotyńskich na Uniwersytecie Pallotyńskim w Vallendar i korzystałam z każdej okazji, aby współpracować z Księżmi, Braćmi i członkami świeckimi Pallotynów w Niemczech. Od 1996 r. prowadziłam seminaria na temat duchowości i fundacji św. Wincentego Pallottiego dla nowicjuszek i nowicjuszy w Niemczech. Obserwowałam rozwój Statutów Generalnych ZAK od początku i byłam szczęśliwa, gdy w 1999 r. wspólnoty pallotyńskie zobowiązały się do życia zgodnie ze Statutami i do wprowadzania ich w życie.

Tak więc moja radość była wielka, gdy w 2003 roku, po kilku latach dyskusji z Papieską Radą ds. Świeckich, ogłoszono, że nasze Statuty Generalne zostaną zatwierdzone kościelnie. A międzynarodowa grupa z różnych form przynależności miała reprezentować Zjednoczenie podczas przekazania przez przewodniczącego Rady ds. Świeckich, bpa Ryłko. Trzeba było więc znaleźć ludzi, którzy mogliby w krótkim czasie przyjechać na to wydarzenie. Poproszono nas o przyjazd – trzech osób z Niemiec. Byłam bardzo szczęśliwa, że mogłam być jedną z tych trzech osób, razem z zamężną kobietą, członkinią grupy świeckich i żonatym mężczyzną, indywidualnym członkiem ZAK. Poza tym z Niemiec przyjechał także Ksiądz Hubert Socha, który odegrał decydującą rolę w redagowaniu Statutów i z którym zawsze dobrze mi się rozmawiało, gdy chodziło o zrozumienie znaczenia poszczególnych punktów Statutów lub ich opracowywania.

Przy okazji, Papieska Rada ds. Świeckich wysłała wiadomość o zatwierdzeniu, o ile dobrze pamiętam, we wrześniu. Przekazanie miało nastąpić 14 listopada. Należało więc znaleźć datę pomiędzy tymi dwoma dniami, aby Statuty mogły zostać podpisane. Dlatego wybrano 28 października jako święto apostołów Szymona i Tadeusza.

Z wdzięcznością myślę o tym dniu, który z jednej strony był zakończeniem długiego rozwoju i o którym, byłam i jestem przekonana, marzył Wincenty Pallotti. Z drugiej strony wiem, że to wydarzenie stawia nas również przed wielkim wyzwaniem ponieważ wraz z zatwierdzeniem naszego charyzmatu przez Kościół, otrzymaliśmy również mandat do życia zgodnie z nim.

IMG 0736 i

Sr. Adelheid Scheloske SAC

Zdjęcia: Ks. Manuel Raj SAC

Categories