Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

17 listopada

Dziś rano ks. Martin Manus SAC podczas homilii przypomniał nam, że każdy z nas jest wezwany do współodpowiedzialności. Przywołał słowa św. W. Pallottiego mówiace o tym, że każdy z nas ma działać, jakby był przełożonym wspólnoty. Jesteśmy wezwani, aby jak słudzy z dzisiejszej ewangelii o talentach, rozwijać nasze talenty i tak nimi „obracać“, aby się pomnażały.

2

 

Poranną sesję rozpoczęła s. Helen Lourdusamy, moderatorka dnia, która oddała głos s. Izabeli Świerad SAC, przełożonej generalnej i przewodniczącej Kapituły. S. Izabela podziękowała tłumaczom, którzy swoim talentem służą innym w duchu pallotyńskiej współpracy.

IMG 3497

IMG 3533

Następnie wysłuchałyśmy raportu z Delegatury w Szwajcarii, który zaprezentował s. Maria Dörig SAC. Wspólnota w Szwajcarii jest obecnie najmniejszą jednostką w Zgromadzeniu. S. Maria zaprezentowała krótką historię Sióstr, które przyjechały do Szwajcarii na zaproszenie proboszcza i w bardzo krótkim czasie zbudowały szpital, przedszkole i zaangażowały się w pomoc medyczną. Siostry wciąż podtrzymują ducha św. W. Pallottiego.

IMG 3503

Drugi raport zaprezentowała s. Iwona Nadziejko, przełożona prowincjalna Polskiej Prowincji. W krótkim video mogłyśmy obejrzeć apostolstwo Sióstr. Osiem flag symbolizowało osiem krajów, w których posługują Siostry: Polskę, Ukrainie, Białoruś, Rosję, Słowację, Francję i Włochy i Kamerun. Siostry, za przykładem św. W. Pallottiego są dla ludzi w każdym wieku, w każdej sytuacji, troszcząc się o ich potrzeby. Ożywianie wiary i miłości – to główny ich cel. Związane z ZAK i Kościołem są uważne, by być świadkiem Chrystusa, gdziekolwiek się znajdują.

3

IMG 3510

Na początku sesji popołudniowej, s. Izabela Świerad połączyła się z s. Elizabeth Heptner (USA), byłą przełożoną generalną w dniu Siostry imienin. To był niezwykle wzruszający dla Siostry telefon, gdzie mogła usłyszeć głos wszystkich Sióstr zebranych na Kapitule.

IMG 3541

IMG 3511

Kolejny raport z Regii Rwandyjskiej przedstawiła s. Angelina Kambugu, przełożona regionalna. Rwanda była misją zapoczątkowaną przez Siostry z Polskiej Prowincji. Regia rozwija się bardzo dynamicznie: 31 Sióstr wieczystych, 16 – juniorystek i 23 w formacji początkowej. Siostry są obecne w 5 krajach: Rwandzie, Kongo, Ugandzie, Tanzanii, Francji. Pierwszym zadaniem Sióstr jest modlitwa. Jako Regia wyróżniają się harmonijnym łączeniem apostolstwa z kontemplacją – dokładnie jak chciał tego św. W. Pallotti. Rozwijająca się wspólnota jest znakiem nadziei dla całego Zgromadzenia. Wysławiajmy Pana za tak wiele utalentowanych Sióstr.

IMG 3544

IMG 3549

Ostatni raport wyświetlił sytuację Prowincji w Afryce Południowej, s. Prabha Varghese, przełożona prowincjalna, podziękowała s. Izabeli, która jako przełożona generalna, zainicjowała nowy początek w prowincji poprzez budowanie międzynarodowych wspólnot. Obecnie Siostry posługujące w Afryce Płd. Pochodzą z 4 krajów. S. Prabha podreśliła, że ich najważniejszym apostolstwem jest opieka nad starszymi Siostrami. Siostry pracują również w szpitalu św. Józefa dla dzieci przewlekle chorych oraz podejmują posługę duszpasterską. Wszystkie byłyśmy pełne uznania za zaangażowanie s. Prabhy jako przełożonej prowincjalnej oraz poruszone Siostry miłością do starszych Sióstr. „Możesz zdobyć ich serca, dając swoje serce, opiekę, uwagę i czas“– powiedziała s. Prabha.

IMG 3546

IMG 3529

Dzień zakończyła modlitwa dziękczynienia i radości, że Pan powołał nas do pallotyńskiej wspólnoty.

Categories