Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

16 listopada

Dzień poświęcony raportom z Prowincji, Regii i Delegatur, Siostry rozpoczęły Mszą św., podczas której Ks. Martin wskazał na Zacheusza jako przykład nawrócenia. Jezus nie poucza Zacheusza, nie wypomina jego grzechów, nie mówi co powinien zrobić. Samo spotkanie z Jezusem i przyjęcie Go pod swój dach zmienia Zacheusza, który od tego momentu dobrze wie, co powinien zmienić w swoim życiu.

PHOTO 2021 11 16 16 23 00

 

Sesja poranna rozpoczęła się od informacji przekazanych przez Komisję prasową. Pozdrowienia i pasterskie błogosławieństwo przesłali: Ks. Leszek Gęsiak SJ, rzeczniki Konferencji Episkopatu Polski; JE Ks. Arcybiskup Grzegorz Ryś, Metropolita Łódzki; JE Ks. Biskup Jerzy Mazur, Ordynariusz Diecezji Ełckiej; JE Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski. Zapewnienie o modlitwie przesłali również: M. Samuela Werbińska, przełożona generalna Sióstr Elżbietanek oraz Ks. Derry Murphy SAC.

PHOTO 2021 11 16 11 39 50

PHOTO 2021 11 16 17 50 17

Pierwszy raport zaprezentowała S. Astrid Meinert, przełożona Prowincjalna Prowincji Niemieckiej. Raport dotyczył wspólnot w Niemczech. Radości i wyzwania tworzą bogaty obraz najstarszej Prowincji, skąd pierwsze misjonarki wyruszyły niemal na cały świat. Duch misyjny jest wciąż znakiem rozpoznawczym Prowincji. S. Maria Landsberger, wikaria Prowincjalna, przedstawiła sytuację wspólnot w Brazylii, które należą do Prowincji Niemieckiej. Wytrwałe Apostolstwo wśród ubogich i potrzebujących jest niezmiennie czymś wzruszającym. Siostry również są świadkami pallotyńskiej współpracy z Siostrami CSAC.

PHOTO 2021 11 16 11 39 47

Drugi raport zaprezentował S. Basilisa Jacob, przełożona Prowincjalna Prowincji Królowej Pokoju (Anglia/ Tanzania). Prowincja rozwija się bardzo dynamicznie i podejmuje zróżnicowane apostolstwo: od edukacji, opieki medycznej, duszpasterstwa parafialnego, po posługę potrzebującym na różnych polach. Dumą Sióstr jest posługa wśród plemienia Masajów. Siostry otworzyły również wspólnotę w Zambii, gdzie podejmują pracę w szkole i centrum medycznym oraz posługę socjalną. W Tanzanii znajduje się również Międzynarodowy Nowicjat.

PHOTO 2021 11 16 11 39 45

1

W południe, jak każdego dnia, Siostry trwały w cichej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Sesję popołudniową rozpoczęła raportem z Prowincji Maryi Królowej Apostołów ( USA), S. Mary Grace Barille. Sesję popołudniową rozpoczęła raportem z Prowincji Maryi Królowej Apostołów ( USA), S. Mary Grace Barille. Siostry wyróżnia szczególnie współpraca ze świeckimi. Radością Prowincji jest międzynarodowa wspólnota w Laurel. Siostry są zaangażowane w różne posługi apostolskie w szpitalach, w szkole i pracy pastoralnej.

PHOTO 2021 11 16 15 51 01

Kolejny raport przedstawiła S. Clara Teul z Prowincji Matki Bożej z Guadelupe (Belize). Charakterystycznym rysem Prowincji w Belize jest pomoc ubogim i potrzebującym, szczególnie systematyczne przygotowywanie na dużą skalę dożywiania. Siostry prowadzą szkołę, katechizują, są zaangażowane w posługę duszpasterską, współpracują w ramach ZAK. Radością Prowincji jest nowy dom prowincjalny.

Ostatni w popołudniowej sesji raport przedstawiła S. Helen Lourdusamy, przełożona Prowincjalna Prowincji Matki Pięknej Miłości (Indie). Prowincja w ostatnim czasie otworzyła dwie wspólnoty (Tripura). Siostry prowadzą dom opieki dla osób starszych, hostele, domy dla dziewcząt. Pracują w edukacji, podejmują pracę socjalną, wychowawczą i pastoralną. Prowincja jest w bliskich relacjach z Siostrami CSAC oraz wspólnotami ZAK.

PHOTO 2021 11 16 17 34 25

PHOTO 2021 11 16 18 54 24

Dzień zakończyły wspólne Nieszpory.

Categories