Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
This content is avaible:

13 November – Dzień skupienia

Dziś Siostry delegatki przeżywają dzień skupienia. Dziś również s. Izabela Świerad SAC, przełożona generalna, odczytała list papieża Franciszka, w którym Ojciec Święty zwraca się do uczestniczek Kapituły ze słowami pozdrowień i przesłaniem oraz przekazuje błogosławieństwo wszystkim Siostrom całego Zgromadzenia.

PHOTO 2021 11 13 14 14 58

 

W porannej konferencji ks. dr Roque Gonsalves SAC (India), sekretarz generalny ZAK, podjął temat Kapituły: „Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Krocząc śladami historii zbawienia od Abrahama, Noego, Mojżesza i proroków ukazał, że tym, czego chce od nas Bóg jest posłuszeństwo. Nieposłuszeństwo Adama i Ewy było sprzeciwem wobec tego, co Bóg im powiedział. Posłuszeństwo starotestamentalnych ojców wiary: budowa Arki, wędrówka Abrahama, wyjście z Egiptu było wypełnieniem woli Boga.

PHOTO 2021 11 13 19 45 21

Maryja również w wierze wypowiedziała swoje Fiat: „niech mi się stanie według Twego Słowa”. Pełna łaski – Bożej obecności – nigdy nie skupia na sobie, ale zawsze prowadzi do Jezusa, który nieustannie musi być centrum naszego życia. Maryja jest jak księżyc, który świeci światłem prawdziwego Słońca – Chrystusa. Jest Orędowniczką, która mówi do Jezusa: „Nie mają już wina”, ta siostra, ta wspólnota, to Zgromadzenie… W szkole Maryi w otwartości na nowość Ducha Świętego mamy uczyć się słuchać, kontemplować i odpowiadać na Słowo Pana, by żyć pełnią życia! Czynić wszystko, cokolwiek Chrystus do nas mówi to przede wszystkim celebrować Eucharystię – „to czyńcie na moją pamiątką”, to nakarmić głodnych, to przyodziać nagich, to odwiedzić chorych…

PHOTO 2021 11 13 10 41 28

Zadaniem kapituły jest przede wszystkim zachować dziedzictwo charyzmatu, otworzyć się na ewangeliczną odnowę, przedyskutować ważne sprawy Zgromadzenia i dokonać wybory nowego Zarządu oraz rewizji prawa własnego.

PHOTO 2021 11 13 13 55 36

W homilii ks. Roque wskazał na fenomen wiary – tak bliski św. Wincentemu Pallottiemu. Droga wiary wymaga modlitwy, a modlitwa potrzebuje czasu. Wiara jest zaufaniem, powierzeniem się Bogu, obraniem najlepszej cząstki i wreszcie postawieniem Chrystusa w centrum własnego życia. Jesteśmy odpowiedzialni za sztafetę wiary w Kościele – otrzymaliśmy ją od rodziców, dziadków, uczyniliśmy swoją osobistą relacją z Chrystusem i mamy obowiązek przekazać światło wiary przyszłym pokoleniom. Czas popołudniowy poświęcony jest na spowiedź i adorację Najświętszego Sakramentu.

PHOTO 2021 11 13 13 55 35

Categories